Κάμπος-Ξινάρα από Κουρουπάδο και Καράδο
ophioussa.com

πίσω στο κείμενο
www.ophioussa.blogspot.com