ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΖΑΧΑΡΙΑ  ΑΠΟ ΤΟ 1802 ΕΩΣ ΤΟ 1997   πίσω στο Οδοιπορικό

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΑΡΕΠΩΝ.

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

ΒΑΠΤΙΣΗ

1.    Vidal

 

Λουκία

Γιάννη

Μαριέττα

21/11/1802

2.    Αρμάο

 

Πετρινέλα

Γιώργος

Μαρούλα

31/1/  1803

3.    Φώσκολος

 

Νικηφόρος

Λωρέντζος

Ανιέζε

4/2/    1803

4.    Αρμάο

 

Κατερίνα

Γιώργος

Μαριέτα

26/6/  1803

5.    Αρμάο

 

Μαριέττα

Πατέστος

Κατερίνα

3/7/    1803

6.    Αρμάο

 

Ζαμπέτα

Τομάζος

Μαριέττα

29/8/  1803

7.    Αρμάος

 

Γιάννης

Γεώργιος

Μαρία

1/9/    1803

8.    Αμεραλή

 

Λουκρητία

Μάρκος

Ζανέττα

3/10/  1803

9.    Φιλιπούσο

 

Γιανούλης

Ζανής

Τομαζίνα

16/10/1803

10.Αρμάο

 

Κάρλος

Νικόλας

Μαρούλα

20/10/1803

11.Αρμάο

 

Τομαζίνα

Τζώρτζης

Ειρήνη

13/11/1803

12.Αρμάο

 

Γεώργιος

Στέφανος

Ελένη

24/11/1803

13.Liodadaca

 

Μαρία

Τζουζές

Τζάκομα

21/12/1803

14.Αρμάο

 

Μαργαρίτα

Δονάδος

Κατερίνα

24/1/  1804

15.Κορίνθιος

 

Γκιουζέ

Γιάκωβος

Πετρινέλα

3/2/    1804

16.Πλυτά

 

Μαρία

Νικόλας

Κατερίνα

9/2/    1804

17.Βαρθαλίτη

Συριανός

Γιάννης

Γεώργιος

Μαρούλα

16/2/  1804

18.Κορίνθιος

 

Καλή

Ζάννες

Μαρίνα

21/2/1804

19.Σκλάβος

 

Γιανούλης

Νικόλας

Μαρία

12/3/1804

20.Σκλάβος

 

Νικόλας

Μιχάλης

Λουκρητία

12/3/1804

21.Φώσκολος

 

Νικόλας

Νικηφόρος

Λούκια

2/4/1804

22.Ριμόνδος

 

Δημήτρης

Αντώνιος

Μαρούλα

22/4/1804

23.Αρμάου

 

Λουκία

Στέφανος

Σουσάνα

6/8/1804

24.Περπινιά

 

Στέφανος

Πέρος

Μποξά

1/9/1804

25.Αρμάος

 

Γκιουζέ

Ζάννες

Βεατρίκη

13/9/1804

26.Δελατόλα

 

Αντώνιος

Ζάννες

Φραγκεσκίνα

6/10/1804

27.Αρμάος

 

Πέρος

Αντώνιος

Ελένη

11/10/1804

28.Biloto

tu Pauli

Νικολό

 

Μαρούλα

19/10/1804

29.Σκλάβος

 

Γιαννούλη

Μάρκος

Μαριέττα

5/10/1804

30.Κορίνθιος

 

Αντώνιος

Ματθαίος

Μαρία

4/2/1805

31. 

 

Μάρκος

Γιακουμής

Λουκρητία

12/2/1805

32.Αρμάος

 

Γιάκουμα

Γιάννης

Μαριέττα

5/3/1805

33.Αρμάου

 

Μαρούλα

Γεώργιος

Μαριέττα

15/3/1805

34.Vidhale

 

Ματθαίο

Γεώργιος

Μαργαρίτα

21/4/1805

35.Filipuzo

 

Τζοβάννη

Νικολός

Rabila

4/6/1805

36.Αρμάος

 

Νικολός

Γιάκωβος

Ραμπίλα

16/6/1805

37.Μπιλλότο

 

Ανιέζε

Μάρκος

Καλίτσα

(Calizza)

30/7/1805

38.Αρμάος

 

Μπατίστας

Αντώνιος

Μαρία

9/9/1805

39.Vitale

 

Πέτρος

(Peruli)

Ρόκκος

Μαρούλα

15/9/1805

40.Αμεραλής

 

Γεώργιος

Μάρκος

Ζαννέτα

29/9/1805

41.Στεριώτη

42.Sterioti

 

Μαρία

Γιάκομος

Ζαμπετούλα

29/9/1805

43.Αρμάου

 

Μαρία

Γεώργιος

Ελένη

15/11/1805

44.Fize(Φιζέ)

 

Μάρκο

Τζοβάννη

Μαργαρίτα

19/1/1806

45.Αρμάου

 

Τομαζίνα

Νικόλας

Μαργαρίτα

19/1/1806

46.Αρμάος

 

Γιάκομος

Γιαννουλάκη

Marietta

22/2/1806

47.Κορινθίου

 

Elisabeta

Ματθαίος

Μαρία

26/2/1806

48.Φωσκόλου

 

Ανιέζε

Ανδρέας

Μαρία

17/4/1806

49.Rauseo

 

Πέτρο

Πέτρος

Βαρβάρα

1/5/1806

50.Πλυτά

 

Francesca

Νικολός

Κατερίνα

24/6/1806

51.Ριμόνδου

 

Ελένη

Αντώνιος

Μαρούλα

4/7/1806

52.Περπινιά

 

Νικολός

Μάρκος

Ελένη

6/8/1806

53.Αρμάου

 

Ανιέζε

Ζάννες

Βεατρίκη

14/8/1806

54.Αρμάος

 

Νικόλας

Στέφανος

Ελένη

1/9/1806

55.Filipuzzo

 

Μαργαρίτα

Ζαννής

Τομαζίνα

4/9/1806

56.Κορίνθιος

 

Νικολός

Ζάννες

Μαρίνα

22/9/1806

57.Biloto

 

Κατερίνα

Γεώργιος

Μαρούλα

6/11/1806

58.Αρμάου

 

Μαρία

Κάρλος

Frazescina

8/12/1806

59.Σκλάβος

 

Τζουάννες

Τζοβάννης

Ελένη

31/12/1806

60.Αρμάου

 

Ανιέζε

Νικολός

Μαρούλα

8/2/1807

61.Αρμάου

 

Ειρήνη

Luigi

Μαριέτα

19/2/1807

62.Αρμάου

 

Μαργαρίτ.

Αντώνιος

Ελένη

1/3/1807

63.Αρμάο

 

 

Luigi

Cali

8/3/1807

64.Αρμάος

 

Γιάκωβος

Γεώργιος

Μαρούλα

25/3/1807

65.Αρμάος

 

Νικόλαος

Στέφανος

Σουσσάνα

6/4/1807

66.Ριμούνδο

 

Ελένη

Τζοβάννης

Μαρία

29/4/1807

67.Αρμάος

Μαρμαρά

Τζουάνες

Zorzo

Μαρία

6/5/1807

68.Αρμάου

 

Σαρούλα

Zorzo

Ειρήνη

21/6/1807

69.Zaneto

 

Michele

Μάρκος

Ζανέτα

2/8/1807

70.Αρμάου

 

Μαρία

Κάρλος

Μαριέτα

13/9/1807

71.Vitale

 

Τομαζίνα

Ρόκκος

Μαρούλα

15/10/1807

72.Bilotto

 

Μαρία-Νικολέττα

Μάρκος

Καλήτσα

18/10/1807

73.Σκλάβου

 

Τομαζίνα

Αντώνιος

Μαρία

25/10/1807

74.Αρμάος

 

Γεώργιος

Τζοβάννης

Τομαζίνα

15/11/1807

75.Αρμάου

 

Μαρούλα

Δονάδος

Κατερίνα

3/12/1807

76.Σκλάβος

 

Νικόλας

Μάρκος

Μαριέττα

6/12/1807

77.Αρμάος

 

Pasquale detto labrianos

Michele

Petronilla

15/1/1808

78.Κουκουλάς

 

Γεώργιος

Τζοβάννης

Ασσημήνα

17/1/1808

79.Αρμάος

 

Αντώνιος

Γιάκωβος

Ραμπέλλα

4/2/1808

80.Stereotti

Gabeli

Κατερίνα

Γιαννούλη

Ειρήνη

4/2/1808 *

81.Miari

 

Τζοβάννη

Μάρκος

Anastasia

11/9/1808

82.Prelorenzo

 

Zorzo

Dalisma

Μαρία

18/9/1808

83.Αρμάου

 

Κατερίνα

Παύλο

Φραγκέσκα

21/9/1808

84.Σκλάβος

 

Γεώργιος

Τζοβάννης

Ελένη

2/10/1808

85.Ριμόνδος

 

Demetrio

Αντώνιος

Μαρούλα

16/10/1808

86.Περπινιά

 

Ματθαίος

Μάρκος

Ελένη

16/10/1808

87.Covio

 

Μαρία

Μάρκος

Άννα

20/10/1808

88.Αρμάος

 

Μάρκος

Γιανούλης

Μαργαρίτα

26/10/1808

89.Fillipuzo

 

Πέτρος

Νικολός

Ραμπέλλα

4/12/1808

90.Ανδροβιk

 

Bona seu detta Calli

Battista

Catinico

30/12/1808

91.*Αρμάος

 

Νικολός

Τζοβάννης

Μαριετάκι

18/2/1808

92.Κουκουλά

 

Ζαννέτα

Ματθαίος

Λουκία

27/2/1808

93.Αρμάου

 

Μαρία

Κάρλος

Μαργαρίτ

28/2/1808

94.Φώσκολος

 

Μάρκος

Λωρέντζος

Ανέζα

9/3/1808

95.Πλυτά

 

Αναστασία

Νικολός

Κατερίνα

3/4/1808

96.Αρμάος

 

Τζουάννες

Μάρκος

Μαρούλα

24/4/1808

97.Αρμάου

 

Μαρούλα

Νικόλας

Μαργαρίτα

3/5/1808

98.Αρμάος

 

Γεώργιος

Πέτρος

Μαρία

12/6/1808

99.Αρμάου

Scandali

Μαρία

Πέτρος

Buona

3/7/1808

100.Αρμάος

 

Λορέντζος

Zorzo

Ελένη

17/7/1808

101.Αρμάου

Valedi

Ρόζα

Μπατίστα

Κατερίνα

4/9/1808

102.Αμιραλή

 

Ερήνη

Μάρκος

Ζανέττα

1 Φε. 1809

103.Αρμάου

 

Francesca

Ζάννες

Βεατρίκη

16/2/1809

104.Αρμάος

Cuzini

Γιανούλης

Γεώργιος

Μαρούλα

26/2/1809

105.Αρμάος

 

Λαμπριανό

Τζοβάννη

Μαριέττα

28/2/1809

106.Filipuzzo

 

Μαρούλα

Τζουάννε

Τομαζίνα

30/3/1809

107.Ριμόνδο

 

Γεώργιο

Νικόλας

Μαργαρίτα

18/5/1809

108.Αρμάου

 

Αναστασία

Στέφανος

Ελένη

14/8/1809

109.Vittale

 

Κατερίνα

Γεώργιος

Μαργαρίτα

13/9/1809

110.Αρμάος

 

Ιάκωβος

Νικολός

Μαρούλα

19/9/1809

111.Apergi

 

Francesco

Μάρκος

Κατερίνα

21/9/1809

112.Μπιλότο

 

Ειρήνη

Zorzo

Μαρούλα

18/10/1809

113.Guma

 

Αντώνιος

Κάρλος

Μαριέτα

18/10/1809

114.Αρμάου

 

Μαρία

Loigi

Μαριέττα

13/12/1809

115.Αρμάου

 

Franceskina

Στέφανος

Σουσσάνα

22/1/1810

116.Αρμάου

 

Αναστασία

Γεώργιος

Ζανέτα

19/2/1810

117.Αρμάος

 

Τζουάννες

Μάρκος

Κατερίνα

19/2/1810

118.Αρμάου

 

Μαρία

Τζοβάνη

Τομαζίνα

11/3/1810

119.Μπιλλόττο

 

Γιακουμίνα

Μάρκος

Καλίτσα

18/3/1810

120.Αρμάος

 

Τζοβάννης

Zorzo

Ειρήνη

29/4/1810

121.Zaneto

 

Ειρήνη

Μάρκος

Ζανέττα

18/5/1810

122.Αρμάου

 

Μπόνα ή Καλή

Γεώργιο

Μαριέττα

29/7/1810

123.Αρμάος

 

Giacobbe

Μάρκος

Μαρία

2/8/1810

124.Πλυτά

 

Ελένη

Νικολός

Κατερίνα

8/8/1810

125.Στερεοτι(Stereoti)

Gabeli

Μάρκος

Γιαννούλη

Ειρήνη

26/8/1810

126.Αρμάου

 

Μαρία

Παύλος

Franceskin.

18/9/1810

127.Αρμός

 

Ιάκωβος

Γιάννης

Μαριετάκι

14/10/1810

128.Αρμάος

Duzzo

Donato

Μάρκος

Μαρούλα

28/10/1810

129.Ανδροβικ

 

Μαρία

Μπαττίστα

Κατίνικο

28/10/1810

130.Σκλάβος

 

Νικολός

Αντώνιος

Μαρία

16/11/1810

131.Αρμάου

 

Μαργαρίτα

Τζουάνες

Άννα

30/11/1810

132.Σκλάβος

 

Γεώργιος

Γιάννης

Ελένη

2/12/1810

133.Κορινθίου

 

Ιωάννα

Γιακουμής

Πετρονίλα

13/12/1810

134.Σκλάβου

 

Μικαέλλα

Νικόλας

Αναστασία

13/12/1810

135.Ριμόνδου

 

Μαρούλα

Γιάννης

Μαρία

30/12/1810

136.Αρμάος

 

Αντώνιος

Νικόλας

Τομαζίνα

17/1/1811

137.Πρελωρέντζος

 

Νικόλας

Νταλισμάς

Μαρία

5/2/1811

138.Ριμόνδου

 

Άννα

Αντώνιος

Μαρούλα

2/4/1811

139.Φώσκολος

 

Κάρολος

Λωρέντζος

Μαρία

5/4/1811

140.Απέργη

 

Άννα

Γιάννης

Κατερίνα

7/4/1811

141.Φώσκολος

 

Πέτρος

Λωρέντζος

Ανέζα

19/5/1811

142.Αρμάος

Listaki

Αλέξανδρο

Γιαννούλη

Άννα

12/7/1811

143.Αρμάου

 

Ραμπέλλα

Τζουάννες

Βεατρίκη

30/8/1811

144.Κουκουλάς

 

Γεώργιος

Ματθαίος

Λουκία

21/9/1811

145.Περπινιά

 

Γιάννης

Πιέρο

Μπουόνα

23/10/1811

146.Φιλλιπούτσο

 

Φρατζέσκος

Μάρκος

Ελένη

20/11/1811

147.Απέργη

 

Γιάκοβα

Μάρκος

Κατερίνα

28/11/1811

148.Αρμάος

 

Γιάννης

Κάρλος

Μαργαρίτα

5/1/1812

149.Στεριότης

 

Ιάκωβος

Γεώργιος

Μαριγώ

9/2/1812

150.Armago

 

Ζαχαρία

Γεώργιος

Μαρούλα

16/2/1812

151.Filippuzzo

 

Λουκία

Μάρκος

Fraskina

17/5/1812

152.Αρμάγο

 

Φλωρέτσα

Γιάννης

Ελένη

3/9/1812

153.Μπιλόττο

 

Νικολός

Γεώργιος

Μαρούλα

29/9/1812

154.Αρμάου

 

Αναστασία

Ιάκωβος

Ραμπίλα

18/10/1812

155.Περπινιά

 

Γεώργιος

Μάρκος

Ελένη

1/11/1812

156.Περπινιά

 

Μαρία

Γεώργιος

Ελένη

5/11/1812

157.Αρμάου

 

Ζανέττα

Γιάννης

Τομαζίνα

15/11/1812

158.Αρμάος

 

Ιάκωβος

Στέφανος

Ελένη

26/12/1812

159.Αρμάος

 

Τζουάνες

Στέφανος

Ελένη

26/12/1812

160.Ανδροβικ

 

Μαρία

Μπατίστα

Κατίνικο

11/4/1813

161.Ριμόνδου

 

Ιακώβα

Γιανούλης

Ανεζάκη

18/6/1813

162.Αρμάος

 

Bernardo

Ζάννες

Άννα

26/7/1813

163.Αρμάος

 

Δονάδος

Μάρκος

Μαρούλα

3/8/1813

164.Φιλιππούτσο

 

Αντώνιος

Ζαννής

Τομαζίνα

10/8/1813

165.Αρμάου

 

Λουκρητία

Γιάννης

Μαριετάκη

13/8/1813

166.Αρμάος

 

Πιέρο

Στέφανος

Σουσσάνα

28/8/1813

167.Πλυτάς

 

Ματθαίος

Νικολός

Κατερίνα

23/9/1813

168.Στεριότης

 

Ιάκωβος

Γιανούλης

Ειρήνη

24/10/1813

169.Αρμάου

 

Αννέζα

Γιάννης

Μαριέττα

2/12/1813

170.Φώσκολος

 

Νικολός

Λωρέντζος

Ανέζα

5/12/1813

171.Πρελωρέντζου

 

Μαριέττα

Νταλισμάς

Μαρία

8/12/1813

172.Κορίνθιος

 

Γεώργιος

Γιακουμής

Πετρινήλα

16/1/1814

173.Πρελορέντζο

 

Γρηγόριος

Τομάζος

Ιζαμπέττα

5/2/1814

174.Απέργη

 

Πέτρος

Μάρκος

Κατερίνα

17/2/1814

175.Σκλάβος

 

Ζάννες

Αντώνιος

Ελένη

18/2/1814

176.Αρμάου

 

Μπόνα

Τζουάνες

Βεατρίκη

18/2/1814

177.Φιλιπούσο

 

Ζαχαρία

Νικολός

Ραμπέλα

25/3/1814

178.Σκλαβου

 

Μαρία

Μάρκος

Μαριέττα

27/3/1814

179.Στεριώτη

Γκαμπέλης

Γεώργιος

Γεώργιος

Μαριγώ

13/4/1814

180.Αρμάου

Σκάνδαλι

Άννα

Πιέρος

Μπόνα

19/5/1814

181.Σκλάβος

 

Τζουάννες

Γιάννης

Ελένη

31/7/1814

182.Αρμάου

Cuzini

Ανέζα

Γεώργιος

Μαρούλα

7/8/1814

183.Αρμάος

Mikiopolo

Giacobe

Μάρκος

Μαρία

14/10/1814

184.Αρμάου

 

Λουκία

Λουϊτζι

Μαριέτα

11/12/1814

185.Αρμάου

Scandalojoris

Μπόνα ή καλή

Γεώργιος

Μαριέτα

26/12/1814

186.Φωσκόλου

 

Ανέζα

Λωρέντζος

Eufrossina

29/1/1815

187.Φιλιπούσο

 

Giacoba

Μάρκος

Ελένη

13/2/1815

188.Αρμάος

Arfanos

Γεώργιος

Λουϊτζι

Καλή

28/2/1815

189.Σκλάβου

 

Μαριέτα

Νικολός

Αναστασία

10/4/1815

190.Κουκουλά

 

Μαρία

Γιάννης

Ασσημήνα

23/4/1815

191.Αρμάου

Σαρή

Κατερίνα

Λωρέντζο

Μαργαρίτα

16/5/1815

192.Αρμάος

 

Γιάννης

Γιάννης

Τομαζίνα

18/6/1815

193.Βιτάλε

 

Ειρήνη

Ρόκκος

Μαρούλα

25/6/1815

194.Βιτάλε

 

Στέλλιο

Τζουάννες

Μαρία

29/6/1815

195.Κουκουλάς

 

Μάρκος

Λουϊτζι

Ελένη

30/6/1815

196.Αρμάος

 

Γεώργιος

Αλέξανδροs

Frangeskina

6/8/1815

197.Περπινιά

 

Μαρία

Μάρκος

Ελένη

20/8/1815

198.Αρμάου

 

Κατερίνα

Γιάννης

Francescula

20/8/1815

199.Ριμόνδο

 

Ντομένικο

Γιανούλης

Ανεζάκι

17/9/1815

200.Αρμάος

 

Γεώργιος

Ιάκωβος

Ανέζα

3/10/1815

201.Αρμάου

di Ianulaki

Μαριέτα

Τζουάνες

Ελένη

15/10/1815

202.Αρμάος

 

Νικόλας

Γιανούλης

Άννα

12/11/1815

203.Κορίνθιος

 

Μάρκος

Γιακουμής

Πετρονήλα

18/11/1815

204.Περπινιά

 

Ζαννετήνα

Πέτρος

Μπόνα

21/12/1815

205.Αρμάου

 

Μαρίνα

Zuanne

Ana

25/12/1815

206.Αρμάος

 

Ζώρτζης

Πέτρος

Κατερίνα

11/2/1816

207.Φώσκολος

 

Γεώργιος

Λωρέντζος

Ανέζα

18/4/1816

208.Αρμάος

 

Πέτρος

Στέφανος

Σουσσάνα

24/4/1816

209.Αρμάος

Καπαρίνη

Λουϊτζι

Νικολός

Τομαζίνα

1/5/1816

210.Πλυτά

 

Λουκία

Νικολός

Κατερίνα

24/6/1816

211.Αρμάου

Μαρμαρά

Marmara

Ζώρτζο

Μαρία

28/7/1816

212.Περπινιά

 

Γιάννης

Γεώργιο

Ελένη

4/8/1816

213.Stereoti

Gabelli

Giacobbe

Francesco

Erina

18/8/1816

214.Binlisi

Francese

Marco

Giovanni

Caterina

29/8/1816

215.Ανδροβικ

 

Ανέζα

Μπατίστας

Κατήνικο

4/9/1816

216.Φιλιπούση

 

Τζουάννες

Μάρκος

Frazeskina

9/9/1816

217.Πρελωρέντζ.

 

Μαργαρίτα

Νταλισμά

Μαρία

10/9/1816

218.Κορινθίου

 

Μαρία

Γεώργιο

Μαριεττα

15/9/1816

219.Αρμάου

 

Μαρία

Ματθαίος

Ειρήνη

27/10/1816

220.Σκλάβος

Σκολιανός

Τζουάννες

Γιάννης

Ελένη

22/11/1816

221.Αρμάος

 

Μάρκος

Γεώργιος

Μαρούλλα

12/12/1816

222.Stereoti

Gabelli

Lucia

Giorgio

Marigho

13/12/1816

223.Απέργη

 

Λουϊτζι

Γιάννης

Κατερίνα

21/12/1816

224.Αρμάος

Ντουτσιο

(Duzio)

Γιάννης

Μάρκος

Μαρούλλα

1/4/1817

225.Damolino

 

Νικολός

Γιάννης

Francescula

9/4/1817

226.Σκλάβου

 

Άννα

Γιάννης

Εφροσύνη

9/4/1817

227.Αρμάος

Σάντος

Νικολός

Γιακουμης

Ραμπέλλα

13/4/1917

228.Αρμάος

 

Νικηφόρος

Δημήτρης

Κατερίνα

16/4/1817

229.Αρμάου

 

Ραφαέλλα

Δημήτρης

Κατερίνα

16/4/1817

230.Ριμόνδο

 

Μαρούλλα

Γιάννης

Μαρία

18/4/1817

231.Αρμάος

 

Τζακόμπε

Λουϊτζι

Μαριέτα

20/7/1817

232.Rimondo

 

Tζουάννε

Αντώνιος

Μαρία

23/10/1817

233.Σκλάβου

 

Μαρία

Λωρέντζο

Σταματική

24/8/1817

234.Αρμάος

 

Πέτρος

Γεώργιος

Μαριέττα

28/10/1817

235.Αρμάου

 

Φλορέτζα (Florezza)

Λουϊτζι

Καλή ή Μπόνα

1/11/1817

236.Κουκουλάς

Καρπάκι

Γεώργιος

Λουϊτζι

Ελένη

1/11/1817

237.Αρμάος

Μαρμαράς

Νικόλας

Γιάννης

Τομαζίνα

16/11/1817

238.Σκλάβος

 

Μικέλες

Αντώνιος

Ελένη

30/11/1817

239.Φώσκολος

 

Λαμπριανός

Λωρέντζος

Ευφροσύνη

31/11/1817

240.Αρμάος

 

Ιακώβ

Κάρλος

Μαργαρίτα

27/1/1818

241.Αρμάος

 

Ιακώβ

Ματθαίος

Ειρήνη

7/2/1818

242.Σκλάβου

 

Ελένη

Γεώργιο

Μαργαρίτα

28/2/1818

243.Αρμάο

 

Μαρία

Αλέξανδρ.

Φραγκεσκ.

11/3/1818

244.Αρμάου

Κουτσίνι

Φραγκεσκ.

Μάρκο

Μαρία

5/5/1818

245.Στερεότη

Γκαμπέλη

Μαριέττα

Γιανούλη

Ειρήνη

18/6/1818

246.Αρμάο

 

Ζαχαρία

Γιάννης

Μαριετάκι

21/6/1818

247.Αρμάου

Μικιόπουλο

Μαρία

Μαρκος

Μαρία

18/8/1818

248.Περπινιά

 

Λουκία

Γεώργιο

Ελένη

31/8/1818

249.Αρμάο

Ντούτσιο

Δονάδο

Λουϊτζι

Ελένη

21/9/1818

250.Φιλιπούση

 

Νικολέττα

Νικολός

Ραμπίλλα

15/10/1818

251.Αρμάο

 

Γεώργιο

Νικολός

Μαρία

18/11/1818

252.Φιλιπούση

 

Μάρκο

Μάρκος

Φραγκέσκ.

22/11/1818

253.Αρμάου

 

Ούρσουλα

Στέφανος

Σουσσάνα

25/11/1818

254.Αρμάος

Σκάνδαλης

Ιωάννης

Πέτρος

Ανάζα

1/12/1818

255.Ανδροβικ

 

Ανδρέας

Μπατίστας

Κατίνικο

3/2/1819

256.Κουκουλάς

 

Ζώρζο

Γιάννης

Ασσιμήνα

14/2/1819

257.Φιλιπούση

 

Μαρία

Μάρκος

Ελένη

18/3/1819

258.Σκλάβου

 

Μαριέττα

Τζουάνες

Τομαζίνα

19/3/1819

259.Κουκουλά

 

Γεώργιος

Λουϊτζι

Ζαμπέττα

4/4/1819

260.Φωσκόλου

 

Φραντζέσκ

Λωρέντζος

Μαρία

20/4/1819

261.Περπινιά

 

Γεώργιο

Μάρκος

Ελένη

10/5/1819

262.Graggio

 

Pietro

Ianuli

Marieta*

 

*Padrini furono L’ Illmo Cavalier Vitale, e Marieta figlia di quodam Giorgio Armao Lialiavaki

263.Σκλάβος

 

Μιχαήλ

Αντώνιος

Ελένη

20/6/1819

264.Ριμούνδος

 

Γεώργιος

Αντώνιος

Μαρούλα

22/6/1819

265.Κορίνθιος

 

Λουϊτζι

Τζώρτζης

Μαριέτα

11/7/1819

266.Δελατόλα

 

Ελένη

Ανδρίκος

Νικολέττα

26/7/1819

267.Αρμάου

 

Μαρία

Τζουάννε

Άννα

26/8/1819

268.Αρμάο

 

Ιακώβ

Τζουάνε

Ελένη

30/8/1819

269.Στερεότη

Γαμπέλη

Ματθαίο

Φραντζέσ.

Ειρήνη

19/9/1819

270Αρμάου

Ντούτσιο

Μαρία

Μάρκος

Μαρούλλα

29/9/1819

271Αρμάο

Κουσίνι

Αντώνιος

Γεώργιος

Μαρούλα

28/10/1819

272.Αρμάο

 

Μαριέτα

Ματθαίος

Ειρήνη

9/11/1819

273.Αρμάου

 

Ελένη

Ιάκωβος

Ανέζα

11/11/1819

274.Κουκουλά

Καρπάκι

Μαργαρίτα

Λουϊτζι

Ελένη

1/12/1819

275.Αρμάο

 

Ανδρέας

Αλέξανδρ.

Φραγκεσκ.

8/12/1819

276.Ριμόνδος

 

Ζαχαρίας

Γιάννης

Μαρία

6/4/1820

277Αρμάος

 

Γιάννης

Μάρκος

Μαργαρίτα

13/4/1820

278Φωσκόλου

 

Ελένη

Γεώργιος

Μαριέτα

17/4/1820

279.Σκλάβου

Σκολιανός

Κατερίνα

Γεώργιος

Ελένη

8/5/1820

280Ριμόνδου

 

Μαριέτα

Γιανούλης

ανεζάκι

16/6/1820

281.Σκλάβος

 

Νικολός

Λωρέντζος

Σταματική

4/7/1820

282.Αρμάος

 

Νικηφόρος

Λεονάρδος

Ανέζα

15/7/1820

283Αρμάος

Σάντος

Νικόλας

Ιάκωβος

Ραμπέλλα

16/8/1820

284.Αρμάου

 

Μπόνα

Λουϊτζι

Μαριέτα

25/8/1820

285Αρμάος

Λιστάκι

Γιάννης

Πιέρο

Κατερίνα

24/9/1820

286.Αρμάος

 

Γιάννης

Γιανούλης

Άννα

1/10/1820

287.Φώσκολος

 

Γιάννης

Λωρέντζος

Ανέζα

26/11/1820

289.Αρμάου

 

Ζανεττίνα

Μάρκος

Μαρία

16/1/1821

290.Βιτάλε

Στέλλιο

Ανέζα

Τζουάννες

Μαρία

23/1/1821

291.Chlebba

 

Giovanni

Zacharia

Maritula

25/1/1821

292.Φιλιπούση

 

Γιάννης

Νικολός

Ρμπέλλα

25/1/1821

293.Αρμάος

 

Ρόκκος

Κάρλος

Μαργαρίτα

4/2/1821

294.Αρμάου

Μαρμαρά

Margarita Cortona

Γιάννης

Τομαζίνα

26/2/1821

295.Αρμάος

Σαρής

Τζουάννες

Λωρέντζος

Μαργαρίτα

23/7/1821

296.Σκλάβου

 

Λουκρητία

Αντώνιος

Ελένη

31/8/1821

297.Κουκουλάς

 

Τζώρτζης

Γιάννης

Ασσημήνα

12/9/1821

298.Σκλάβος

 

Ζώζεφ

Νικόλας

Αναστασία

30/9/1821

299.Αρμάου

 

Μαριέττα

Τζουάννες

Ελένη

29/10/1821

300.Αρμάου

Ντούσσιο

Φραντζέσκ

Μάρκος

Μαρούλλα

8/11/1821

301Ανδροβικ

 

Γεώργιος

Μπατίστας

Κατινίκο

22/11/1821

302.Αρμάου

 

Μαρίνα

Λεονάρδος

Ανέζα

9/12/1821

303.Αρμάου

 

Ιωάννα

Γιάννης

Μαριέττα

12/1/1822

304Ριμόνδος

 

Νικολός

Λουϊτζι

Ελιζαμπέτα

17/1/1822

305Γκαμπέλης

 

Γιάννης

Γιανούλης

Ειρήνη

30/1/1822

306Κουκουλάς

Bathrafti

Λουκρητία

Λουϊτζι

Ζαμπέτα

3/2/1822

307Αρμάος

 

Γιάννης

Μάρκος

Μαργαρίτα

20/4/1822

308Αρμάο

Maltabe

Άννα

Τζουάννες

Μαριέττα

25/7/1822

309.Αρμάο

Μαλταμπέ

Ζαννέττα

Τζουάννες

Μαριέττα

25/7/1822

310. Κουκουλά

 

Νικόλα

Λουϊτζι

Ελένη

24/8/1822

311.Αρμάου

Σαρή

Λουκία

Λωρέντζος

Μαργαρίτα

10/9/1822

312.Φωσκόλου

Καναλλέτο

Λουκία

Γιάννης

Μαριέτα

4/10/1822

313.Αρμάου

Λιστάκι

Φρωρέτσα

Πέτρος

Φροσσήνα

1/11/1822

314.Αρμάος

 

Γεώργιος

Τζουάννες

Άννα

8/12/1822

315.Πρελωρέντζο

 

Μαριέττα

Νταλισμάς

Μαρία

12/12/1822

316.Περπινιά

 

Μαρούλλα

Γεώργιος

Ελένη

17/1/1823*

317.Σκλάβου

 

Κατερίνα

Λωρέντζος

Στοματική

6/2/1823

318.Αρμάου

Saliagno

Ζαννέτα

Μάρκος

Κατερίνα

23/2/1823

319.Αρμάος

 

Στέφανος

Ζαχαρίας

Μαριέτα

1/3/1823

320.Αρμάος

Λιστάκι

Αλέξανδρ.

Λουϊτζι

Μαριέτα

13/3/1823

321.Κορινθίου

 

Άννα

Τζώρτζης

Μαριέτα

18/4/1823

322.Αρμάος

Μαρμαράς

Λουϊτζι

Γιάννης

Τομαζίνα

29/4/1823

323.Κουκουλάς

 

Νικόλαος

Γιάννης

Ασσημήνα

1/6/1823

324.Ριμόνδος

 

Γιάννης

Γιαννούλη

Ανεζάκι

17/9/1823

325.Ριμόνδου

 

Μαρίνα

Αντώνιος

Μαρία

27/9/1823

326.Φιλιπούση

 

Αντώνιος

Νικολός

Ραμπέλλα

15/10/1823

327.Αρμάος

Σπίνος

Fallas detto Faliero[1]

Κάρλος

Μαργαρίτα

26/10/1823

328.Αρμάος

Castagna

Ζαχαρίας

Γιάννης

Λουκία

6/11/1823

329.Αρμάος

Νιανιάς

Ζαχαρίας

Μάρκος

Μαρία

7/11/1823

330.Κουκουλάς

Μπαθράφτης

Ιακώβ

Λουϊτζι

Τομαζίνα

9/11/1823

331.Αρμάος

Μαλταμπέ

Τομάζος

Τζουάννες

Μαριέτα

14/11/1823

332.Στεριώτης

Γαμπέλης

Γεώργιος

Γεώργιος

Μαριγώ

21/11/1823

333.*Φωσκόλο

 

Ούρσουλα

Λωρέντζος

Μαρία

2/2/1823

334.Sclere

 

Νικόλαος

Τζώρτζο

Μαροπύλα

27/11/1823

335.Σκλάβου

Σκολιανό

Ειρήνη

Γιάννης

Ελένη

7/12/1823

336.Κορίνθιος

 

Μπατίστας

Γιαννούλη

Μαριέτα

8/12/1823

337.Σκλάβος

 

Τζιουζέ

Νικόλας

Αναστασία

25/12/1823

338.Αρμάος

 

Μάρκος

Ιάκωβος

Μαρούλα

4/2/1824

339.Φωσκόλου

 

Λουκία

Λωρέντζος

Ανέζα

8/2/1824

340.Κουκουλάς

Καρπάκι

Νικολός

Μάρκος

Μαρούλα

13/4/1824

341.Στερεότη

Γαμπέλι

Νικολός

Γιανούλης

Ειρήνη

14/4/1824

342.Αρμάος

 

Γεώργιος

Λεονάρδος

Ανέζα

1/5/1824

343.Αρμάος

 

Ιάκωβος

Τζουάννες

Πετρονήλα

22/8/1824