Οδοιπορικό στα Κάτω Μέρη
ophioussa.com
π. Αντώνης Φόνσος

 

Κω Κώμη
Ρε Ρέντια
Κε Κελιά, Καλλονή
Κασ Καστέλλα (Κουφάλες Καμάρια)
Τρι Βίγλα, Τρικόκαστο
Καμ Καμένη Σπηλιά
Καρ Καρδιανή
Αλω Αλώνες, Πολεμίστρες
Ζω Ζωδεμένη
Βαθ Βαθύ
Μο Μοροφάνισσα, Καρελάδος
Μαν Μαντροκκλήσι

δες και "αρχαιολογικές διαδρομές"