Αγία Αναστασιά

Previous | Home | Next

ophioussa.com


  Η περιοχή του Κουνάδου (και άλλες περιοχές απέναντι από το σημερινό Κάτω Κλείσμα, που είναι σε χαμηλό υψόμετρο και φαίνονται από την θάλασσα, εικάζεται ότι εγκαταλείφθηκαν περί τον 8ο αιώνα με επιδρομές "πειρατών" ή "Σαρακηνών".