Αλώνες - Πολεμίστρες

Previous | Home | Next

ophioussa.com


 
Το πέρασμα, ανάμεσα στα "Λιβαδάκια" και την περιοχή της Παλιοκκλησιάς, από όπου στραγγίζει του Πολέμου ο Κάμπος. Αριστερά, η θέση Πράσσα.