Αλώνες - Πολεμίστρες

Previous | Home | Next

ophioussa.com


 
Στο βάθος, η θέση Πράσσα. Αριστερά, η β' Εύρεση και τα Ιστέρνια. Δεξιά, ο Λιμοκός και η Παλιοκκλησιά.