Αμμώνια

Previous | Home | Next

ophioussa.com


  Το αλώνι είναι πάνω από τον αχυρώνα ("αχυριώνα") για να μεταφέρονται εύκολα τα άχυρα. Η ύπαρξη αλωνιού, εδώ, σημαίνει ότι κάποιοι έσπερναν, θέριζαν και αλώνιζαν, εδώ. Τα κτίσματα αυτά δεν είναι παλιά, 19ος, ή αρχές 20ου αιώνα, Απέναντι, φαίνεται άλλο μονοπάτι.