Αμμώνια

Previous | Home | Next

ophioussa.com


 
πήλινο αντικείμενο, περίπου 6x4 εκ.