Αμμώνια

Previous | Home | Next

ophioussa.com


  Διαστάυρωση με άλλο μονοπάτι (από αριστερά προς δεξιά). Ό,τι υπάρχει, είναι απέναντι, στα βράχια.