Αμμώνια

Previous | Home | Next

ophioussa.com


 
Χτισμένες πέτρες, πάνω από εσοχή στον βράχο, κοντά στην χτισμένη γωνία