Γράμματα

ophioussa.com
π. Αντώνης Φόνσος

 

 scan0003p.jpg

scan0004p.jpg

scan0005p.jpg

scan0006p.jpg

scan0007p.jpg

scan0008p.jpg

scan0009p.jpg

vlDSC00856.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Δεν είναι εύκολο να φωτογραφηθεί η τοποθεσία, αφού είναι σε "κορυφή", κατά μήκος κορυφογραμμής ή "ράχης". Ούτε είναι προφανές περίγραμμα κτιρίου, αν και, όπου δεν υπάρχει βλάστηση, υπάρχουν πέτρες που θα μπορούσαν να είναι κατεργασμένες ή τοποθετημένες.
 

 

 

 

πίσω στο κείμενο