Γράμματα/vlDSC00856.jpg

Previous | Home | Next

ophioussa.com


Τα "Γράμματα" από την Βαθειά Λίμνο. Η πρόσβαση είναι ευκολότερη (και η τοποθεσία πιο εύκολη να βρεθεί) περπατώντας κατά μήκος του τοίχου (ξερολιθιάς) που είναι στην ράχη του βουνού.