Παλιοκκλησιά

Previous | Home | Next

ophioussa.com


 
Η όρθια πέτρα είναι συνήθως παραστάτης από την μέσα μεριά του ανοίγματος...