Παλιοκκλησιά

Previous | Home | Next

ophioussa.com


 
Το τρίγωνο που αφήνει κενό και στηρίζεται από πέτρα υπάρχει και σε ξερολιθιές, πάνω, στου Πολέμου τον Κάμπο