Πύργος Σαμάντλας/z.jpg

Previous | Home | Next

ophioussa.com


  Ο Πύργος της Σαμάντλας είναι πάνω από τον δρόμο που πάει από Αετοφωλιά προς Πλατειά., απέναντι από της Κόρης τον Πύργο