Πολέμου Κάμπος (Ανατολικό Νοτιοανατολικό τμήμα)
ophioussa.com
π. Αντώνης Φόνσος