Βαθειά Λίμνο  
ophioussa.com
 
Από το αλώνι του "Γιακ'μή", στην κορυφή του λόφου, τα "Γράμματα"