Βαθειά Λίμνο

Previous | Home | Next

ophioussa.com

Το κατ'κιό και τα "σμοδόχια" (μελισσοθυρίδες) του Γιάννη τ' Ζανή. Οι πέτρες, αν όχι το κτίσμα, είναι μάλλον παλαιότερες, σε δεύτερη χρήση. Ο εξωτερικός τοίχος είναι ψηλός, αλλά μπορεί να είναι μόνο περίφαξη