Βαθειά Λίμνο

Previous | Home | Next

ophioussa.com

Πηγάδι (σε παράπλευρη ιδιοκτησία). Εδώ τελειώνει του Πολέμου ο Κάμπος και αρχίζει το λαγκάδι "τ' Κανναβά". Το μέρος ήταν γνωστό σαν "τ' Φακίνα οι σγκούρες". "Σγκούρα" είναι το χωράφι με επιφανειακό νερό