Βαθειά Λίμνο

Previous | Home | Next

ophioussa.com


Η Βαθιά Λίμνο, από τον ουρανό. Πάνω, αριστερά, είναι το Μελισσοβούνι, και, αριστερά, εκτός εικόνας, τα Γράμματα. Η θέα είναι ΝΔ-Δ και ευθεία, κάτω από του Πολέμου τον Κάμπο, είναι η Καρδιανή