Βαθειά Λίμνο

Previous | Home | Next

ophioussa.com

Ανατολή. Αριστερά, (δεν φαίνεται στην εικόνα), η Χίοςκαι δεξιά, η Ικαρία