Βίγλα Τρικόκαστρο/trik 004.jpg

Previous | Home | Next

ophioussa.com


 

Το εξωτερικό τείχος, από την μέσα πλευρά. Διακρίνεται ίχνος κτίσματος (κάτω δεξιά,και στο βάθος (πάνω δεξιά) "δρόμος"